Δραστηριότητες

Στα πλαίσια των ποικίλων προγραμμάτων που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο, υλοποιούνται κάθε χρόνο διάφορα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά  προγράμματα με την ευθύνη εκπαιδευτικών και την συμμετοχή μαθητών από διάφορες τάξεις του Σχολείου.

Την σχολική χρονιά 2009-2010  υλοποιούνται  τα παρακάτω περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Read more: Περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά προγράμματα 2009-2010

Page 5 of 7

Video Σχολείου

Go to top