Σύμφωνα με την πράξη 5/24-10-2017, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που αφορούν στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο (DLR School - Lab) από 21 έως 25 Απριλίου του 2018, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τη διενέργεια της εκδρομής στο πρακτορείο  Airforum Travel & Congress και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού , σύμφωνα με τις κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το σχολείο και του σχολείου προς αυτό.

Video Σχολείου

Go to top