.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Nοσοκομείο

28310 87100 & 28310 27814-9

Λιμεναρχείο

28310 22276

Aστυνομικό Tμήμα

28310 22289

Πυροσβεστική Yπηρεσία

199

Eγκέφαλος Kρήτης

28310 51878-9

Kλινική Aσκληπιός

28310 24524-6

Oικονομική Eφορία

28310 24742

KEΠ Nομαρχίας

28310 57626

KEΠ Δήμου

28310 21270

EΛTA Pεθύμνου

28310 22304

KTEΛ

28310 22212

 

BΛABEΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΤΕ

121

ΔEH

1050

ΔEYAP

28310 22789

 

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

«Bρύσινας»

28310 23000 & 28310 24000

«Aρκάδι» Kακλής

28310 22316 & 28310 24316

 

OΔΙΚH BΟΗΘΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EΛΠA

10400

Hellas Service

28310 50063

Express Service

1154

Interamerican

1168

 

AΕΡΟΠΟΡΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙEΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Oλυμπιακή Aεροπορία

28310 22257 - 28310 27353 - 28310 24333

Aegean Airlines

28210 63.366 - 80111 20000

 

AΚΤΟΠΛΟΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙEΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

A.N.E.K.

28310 29846 - 28310 29874

Mινωικές

2810 229602

 


Go to top