Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα αρχίσει εντός Νοεμβρίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων που πληρούν τα βαθμολογικά κριτήρια για την επιλογή ? συμμετοχή στα παρακάτω μαθήματα:

  1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  3. Μαθηματικά
  4. Φυσική
  5. Χημεία
  6. Αγγλικά.

Κριτήριο για την επιλογή?-συμμετοχή? των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθήματων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά? από? σχετική? ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί? η επίδοση του/της μαθητή?/τρια στο αντίστοιχο μάθημα.

Κατεβάστε την αίτησηVideo Σχολείου

Go to top