Τεχνολογία

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Εργασία του μαθητή Δομαζάκη Εμμανουήλ, Τμήμα Β1 στο μάθημα της Τεχνολογίας

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Σχολικό Έτος: 2009-2010

Ψηφιακή έκδοση:Εργασία του μαθητή Βλατάκη Μανόλη, Τμήμα Β1 στο μάθημα της Τεχνολογίας

Σε video: {youtube width="200" height="160"}nTkAyMonMRo{/youtube}

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Σχολικό Έτος: 2009-2010

Εργασία του μαθητή Δομαζάκη Νικόλαου, Τμήμα Β1 στο μάθημα της Τεχνολογίας

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδράκης Αλέξανδρος

Σχολικό Έτος: 2009-2010

Go to top