Μαθηματικά

Σχολικό Έτος : 2013-2014
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Μαθηματικών του Γυμνασίου

 

 

Sorry,the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Περυσινάκη Ειρήνη. Δημιουργήθηκε με GeoGebra

Tangram - Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε τα 7 γαλάζια πολύγωνα για να σχηματίσετε την πράσινη φιγούρα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Τα πολύγωνα στρίβουν κινώντας την έντονη κορυφή.

Το παραλληλόγραμμο μετατρέπεται στο κατοπτρικό του, κινώντας τον μεταβολέα χαμηλά.

Επιλέξτε με τον πρώτο μεταβολέα επάνω, μία από τις 32 διαφορετικές φιγούρες.

Ο δεύτερος μεταβολέας μπορεί να προβάλει την σύνθεση της κάθε φιγούρας.

Με διπλό κλικ, μεγιστοποίηση εφαρμογής

Page 1 of 11

Go to top