Δραστηριότητες


Το Σχολείο μας, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών, πραγματοποιεί όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εκδρομές και περιπάτους, με συγκεκριμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό, ώστε οι εκδρομές αυτές να έχουν όπως οφείλεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο και  να συμβάλλουν στη μάθηση των παιδιών μας και στη γνωριμία του τόπου τους,  χωρίς βέβαια να χάνουν και τον ψυχαγωγικό  χαρακτήρα τους.


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι 4 από τους 5 προβλεπόμενους  περιπάτους (μέχρι το μεσημέρι) των μαθητών πραγματοποιούνται σε επιλεγμένους τόπους. Για κάθε τάξη προβλέπονται  2 περίπατοι εντός  και 2 εκτός της πόλης. (μέσα στο Νομό Ρεθύμνου) Οι μαθητές ανά τάξη ή τμήμα επισκέπτονται διαφορετικά μέρη κάθε φορά. Στην αρχή ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε κοινό τόπο για ψυχαγωγία και παιχνίδι.


Η συμμετοχή στις εκδρομές αυτές είναι υποχρεωτική και όσοι μαθητές αιτιολογημένα δεν συμμετέχουν στις εκδρομές με λεωφορεία, παραμένουν στο χώρο του Σχολείου και ακολουθούν πρόγραμμα απασχόληση εντός του Σχολείου.

Read more: Εκπαιδευτικές εκδρομές

Page 7 of 7

Video Σχολείου

Go to top