Πρόεδρος: ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.  

Αντιπρόεδρος:  ΚΕΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

Γραμματέας:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ταμίας: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Μέλη: ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.   

ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΟΛΓΑ.    

ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Ειδικά...

Go to top